Campingtomter i varierad natur

Campingen har 200 platser (varav 170 med el) för husvagnar/husbilar, tomterna som är på ca 100 kvadratmeter styck och ligger i ett område av öppna ytor och gles tallskog.

Alla tomter har individuell mätning av elförbrukning och 4 meters "säkerhetsavstånd". För information om pris på el och plats, se priser.